AuraTransformatsioon™ - Püsiv teadlikkuse laiendamine

AuraTransformatsioon™ on oma olemuselt energiaravi vorm, mis aktiveerib jõuliselt uue ajastu energiate sissevoolu. Lühidalt öeldes on AuraTransformatsioon™ püsiv ja sügav aura ning sisemise sära suurendamine, mis ankurdab inimese karisma, motivatsiooni ja intuitsiooni vahelise sünergia koos füüsilise tegutsemisega.
AuraTransformatsioon™ ja sellega seotud teadlikkuse laiendamine hõlmab mitmeid individuaalseid ja universaalseid eeliseid. AuraTransformatsioon™ võimendab oluliselt inimese isikliku energiavälja piiripinna mõju füüsilisele reaalsusele. Seetõttu põhjustavad algul ilmneda võivad suuremad ja väiksemad välised takistused leebel ja loomulikul moel üha vähem ärevust ja muretsemist. Inimese energia ei toida enam alateadlikult varjatud tegutsemisskeeme ja programme, millega tema tõeline mina nõus ei ole. See vabastab sisemisest reservuaarist selge ja puhta energiavoo, mis oli varem paisu taga, seisev ja sünge. Inimene muutub silmanähtavalt õnnelikumaks ja motiveeritumaks.
AuraTransformatsioonist™ pole tingimata tarvis mõelda kui lihtsalt teatud eraldiseisvast tervendusmeetodist, pigem tuleks sellesse suhtuda kui vahendisse, mida kasutatakse nende inimeste hüvanguks, kes soovivad liikuda kõrgematele vaimsetele tasanditele ja laiendada oma teadlikkust, viies need kooskõlla praeguse ajastu uute energiatega, mille keskel me iga päev elame.
AuraTransformatsioon™ võimaldab aura vaimuenergial avaneda, et võtta vastu uusi tugevaid indigo- ja kristallenergia impulsse. Aurast kulgevad need impulsid läbi tasakaalu aurakeha füüsilisse kehasse, millel on võimalik need tegutsemiseks muuta.
AuraTransformatsioon™ ise ei ole kiire lahendus inimese igapäevaelu kõikvõimalike probleemide seljatamiseks. Pigem avab see ukse protsessile, mille kestel inimene saab tagasi oma tegeliku väe. AuraTransformatsioon™ ei asenda kvalifitseeritud arstiabi, mida füüsiline keha ja/või vaim võivad vajada ning pole mõeldud haigusseisundite ravimiseks. AuraTransformatsioon™ on suunatud inimestele, kelle kehaline ja vaimne tervis on suhteliselt stabiilsed. Veelgi enam: on äärmiselt oluline, et inimene, kelle tervislik seisund nõuab kiiret professionaalset abi, ei võtaks AuraTransformatsiooni™ ette.
AuraTransformatsioon™ ei ole asi, mida võiks huvi pärast lihtsalt proovida, et näha, mis juhtub. AuraTransformatsioon™ toob kaasa püsiva ja täieliku isikliku teadvuse ja teadlikkuse avardumise, andmata ühtki võimalust tegu hiljem kahetseda – kui aurat on muudetud, siis see nii ka jääb.
Pärast AuraTransformatsiooni™ hakkab inimene leidma elus uskumatult palju otseteid, kuid keegi teine ei tee tema eest asju ära. Uuel ajastul ei saa oma kohustusi ja ülesandeid kellegi teise õlgadele veeretada. Kõik põhineb alati ja igal ajahetkel ainult inimese enda püüdlusel elada oma elu avaral skaalal ja võimalikult täisväärtuslikult.
AuraTransformatsiooni™ viib läbi põhjaliku koolituse saanud, asjakohaselt kvalifitseeritud Auratransformaator™. Auratransformaator™ töötab AuraTransformatsiooni™ ajal puhta tasakaalustatud energiaga, mis on täielikult lapse energiasüsteemi lõimitud. AuraTransformatsioon™ käivitab hüppeliselt isikliku arenguprotsessi, mis lammutab kunstlikult kujundatud illusioonid duaalsusest ja hierarhilise teadveloleku. See võimaldab saavutada sügava sisemise tasakaalu, mida ei ole võimalik sõnadega väljendada. Seda tuleb lihtsalt ise kogeda.